Home  |  Artikels  |  Citaten


Het misbruik van klimaatmodellen


Bill Frezza over zijn gesprek met Daniel Sarewitz, Foundation for Economic Education, 03-10-2016.


(...)

Zoals de kwinkslag over Engeland en Amerika die vaak wordt toegeschreven aan George Bernard Shaw, zijn wetenschapper en ingenieur twee beroepen gescheiden door een gemeenschappelijke taal. Die taal is natuurlijk de wiskunde, een symbolische abstractie waarmee we de natuurlijke wereld kunnen beschrijven, verklaren, en soms zelfs transformeren. Dat doel is van belang omdat de verschillen in de manier waarop wetenschappers en ingenieurs de wiskunde gebruiken belangrijke politieke gevolgen kunnen hebben wanneer de berekeningen te ver verwijderd raken van de observeerbare werkelijkheid.

Toen de wiskunde van papier naar computers sprong, kreeg elegantie een impuls van brute kracht. Dit liet wetenschappers en ingenieurs toe om computermodellen te ontwikkelen die fysische fenomenen simuleerden. Uiteindelijk werden sommige van deze simulatiemodellen goed genoeg om ďwat alsĒ-experimenten sneller en gemakkelijker uit te voeren op een computer dan met fysische experimenten. Aangedreven door de Wet van Moore, leverden verbeterde computerchips miljarden berekeningen per seconde, en de meest geavanceerde simulatiemodellen haalden adembenemende sofisticatieniveaus.

Ingenieurswezen: gebaseerd op technologie

In de ingenieurswereld hadden we halfgeleiderfysica-modellen die probeerden het gedrag te simuleren van geÔntegreerde schakelingen. In het begin waren deze modellen zeer ruw, en de schakelingen waren naar verhouding eenvoudig. Maar de geÔntegreerde schakelingen evolueerden geleidelijk met de middelen om ze te ontwerpen in een strakke terugkoppelingslus. Hieruit werd een cyclus gecreŽerd die uiteindelijk modellen voortbracht die foutloos het gedrag konden voorspellen van elektronen die mono-atomaire lagen van materiaal doorkruisten.

Telkens als de modellen voorspellingen maakten die afweken van de gemeten resultaten - waardoor soms een hele partij chips verloren ging - werden de parameters van het model aangepast. Ingenieurs riepen hiervoor dikwijls de hulp in van wetenschappers wiens onderzoek technologische ontwikkelingen volgde. Bedrijven die dat proces onder de knie kregen, floreerden. Voor ons betekende dit doorgaande proces betere, snellere, goedkopere gadgets zoals de transistorradio's van weleer die evolueerden naar de krachtige smartphones van vandaag.

Wetenschappen: gebaseerd op subsidies

In de wetenschappelijke wereld hebben we klimaatmodellen die trachten een simulatie te maken van het gedrag van de zon samen met de aardse atmosfeer, oceanen, wolken en biosfeer, als ťťn groot geÔntegreerd systeem. In het begin waren deze modellen zeer ruw, en het Klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) verklaarde ondubbelzinnig; "Het klimaat is een gekoppeld niet-lineair chaotisch systeem, en daarom is de lange termijnvoorspelling van toekomstige klimaatomstandigheden niet mogelijk." Maar dat verhinderde milieuactivisten niet om deze modellen te gebruiken voor het maken van alarmerende voorspellingen van op hol geslagen opwarming in de komende decennia.

Dit was het perfecte propagandaverhaal, omdat de modellen nooit gebruikt werden om iets te bouwen, en niet gemakkelijk getest konden worden. Men kon moeilijk aan ingenieurs vragen om een serie planeten te creŽren met verschillende concentraties van koolstofdioxide (CO2) om te zien of de parameters van het model wel de realiteit weergaven. Dus de enige terugkoppeling die de wetenschappelijke ontwikkeling aanstuurde was de subsidie­terugkoppeling, zodat het tevredenstellen van de financieringsorganen doorslaggevend werd. Met de politisering van de financiering werd klimaatverandering een partijdige politieke knuppel. Wetenschappers die alarmerende voorspellingen deden floreerden, terwijl de anderen genoodzaakt waren hun heil elders te zoeken. Voor de rest van ons betekende het een hardnekki­ge, toxisch gepolariseerde politieke controverse die belangrijke seg­men­ten van onze economie aan het ontwrichten is.


Klimaatgevoeligheid
Gepubliceerde schattingen van klimaatgevoeligheid voor verdubbeling van CO2.
ECS = Equilibrium Climate Sensitivity (klimaatgevoeligheid op de lange termijn)
TCR = Transient Climate Response (klimaatgevoeligheid in de volgende 20 jaar)

Ondertussen worden gepubliceerde schattingen van de klimaat­gevoe­lig­heid - de kritische parameter die de modellen stuurt - steeds verder naar beneden bijgesteld nu gebleken is dat oude alarmerende voor­spellingen er ontzettend ver naast zaten. En wetenschappers die technologieŽn willen testen om de planeet af te koelen, zoals het verstuiven van reflecterende deeltjes in de atmosfeer, weten dat na het spenderen van al die miljarden, de modellen nog lang niet goed genoeg zijn om de gevolgen van dergelijke ingrepen te voorspellen.

(...)Home  |  Artikels  |  Citaten