Home  |  Artikels  |  Citaten


De meest fanatieke wint


Philippe Clerick, Blog, 24-10-2016.


Nassim Nicholas Taleb

De boerkini of de dood. Dt is wat men in het Engels noemt met een uitdrukking die mooi kleurt bij ons vraagstuk to have skin in the game. Het deed me denken aan een essay van Nassim Nicholas Taleb waar Luc Van Braekel mijn aandacht op vestigde. De schrijver van de Black Swan beweert in dat essay dat maatschappelijke controverses niet beslecht worden door meerderheden tegenover minderheden. Wat telt is hoe fanatiek een bepaalde groep een bepaalde opvatting aanhangt. Als een minderheid van, zeg, tien procent iets hl belangrijk vindt (koosjer vlees, halalvlees, biologische groenten, zedige strandkledij), dan is de kans niet gering dat de negentig procent die niet in dat vlees, die groenten of die strandkledij gelooft, op den duur schouderophalend volgt.Home  |  Artikels  |  Citaten