Home  |  Artikels  |  Citaten


Meer asielzoekers = meer antisemitisme


Max Pam, De Volkskrant, 29-09-2015.


Vorige week schreef de filosoof Sebastien Valkenberg in NRC Handelsblad een stuk over de onbeheersbare stroom asielzoekers onder de kop: 'Compassie is een slechte raadgever'. Als de wereld van iedereen is en mensen van waar dan ook ongehinderd welk land dan ook mogen binnenmarcheren, dan zullen de moeizaam opgebouwde rechten in het land van aankomst snel onder druk komen te staan.

Dat is in het klein al gebeurd in het Vlaamse plaatsje Herk-de-Stad, waar een liefdevol opgenomen enclave van mannelijke asielzoekers weigert op te ruimen of de vaat te doen. Zij vinden dat het huis schoon houden typisch vrouwenwerk is. Je voelt al aankomen dat gezinshereniging hier als de enige werkbare oplossing naar voren zal worden geschoven. Maar ja, als de vrouwen daadwerkelijk overkomen, dan is daarmee bestendigd dat hun enige recht het aanrecht is.

Ook wil ik aandacht vragen voor het volgende. Inmiddels zijn zo'n beetje alle Joden verdwenen uit SyriŽ en uit de andere landen van het Midden-Oosten. Onlangs werd de laatste Jood uit Damascus gesmokkeld. Het internet staat vol met Arabische samenzwerings­theorieŽn, waarin de onbetrouwbare Jood de centrale figuur is. Ook in Egypte en Iran kunnen ze er wat van. Meer asielzoekers in West-Europa betekent onafwendbaar meer islam en dat betekent onafwendbaar meer antisemitisme. Dat zijn ongemakkelijke waarheden waarvoor wij graag uit de weg gaan. Gisteren nog werd bekend dat de Joodse Omroep opgaat in de EO, 'omdat men zich daar het veiligst voelt'.

Hoe mesjokke wil je het hebben? Bespottelijk, zeker als je beseft dat 2017 het Reformatiejaar wordt waarin wij Luther - na Hitler de ergste antisemiet uit de West-Europese geschiedenis - gaan herdenken. Ik zou zeggen: geniet nog maar even van minister Asscher, zo lang het nog kan.

Vorige week heette Angela Merkel alle asielzoekers welkom. Door wat er toen gebeurde, moest zij een dag later de grens alweer sluiten. Compassie of medelijden is een puur menselijke emotie, waardoor wij ons telkens weer laten meeslepen. 'Medelijden is besmettelijk, net als angst', zei Renate Rubinstein. Het is een mijnenveld van emoties: als je er middenin staat, is het bijna onmogelijk de juiste uitweg te vinden.Home  |  Artikels  |  Citaten