Home  |  Artikels  |  Citaten


De islam is als een doos vol vergif


Koenraad Elst, In Flanders Fields, 31-10-2015


De islam is als een doos vol vergif. Zij bevatte vanaf het begin een reden om de ongelovigen te haten en een oproep om hen te onderwerpen en soms zelfs te doden. Maar onze gematigde bekeerlingen die slechts oppervlakkig ge´slamiseerd waren, trokken zich daar niets van aan. Hun gematigde nazaten evenmin, maar die voelden al meer solidariteit met de strijdende geledingen van de moslimgemeenschap. En zo [stond] bij elke generatie de doos met vergif midden op tafel, onschadelijk want ongeopend.

Tot een zoon de islam echt ernstig ging nemen en djihaadstrijder werd. Hij had eindelijk de doos geopend en het vergif genomen. Voor hem was de islam geen geheel van rituelen, vergelijkbaar met wat andere tradities bieden, maar een leer met een oproep tot strijd. Hij had niets nieuws uitgevonden, alleen gegeten uit de doos die al generaties lang met veel eerbied was doorgegeven. De gematigden hadden hem alles gegeven dat hij voor de djihaad nodig had.Home  |  Artikels  |  Citaten