Home  |  Artikels  |  Citaten


Guerilla en universitaire diploma's


Theodore Dalrymple, De Standaard, 29-11-2011.


In mijn jeugd, dus heel lang geleden, verbleef ik een poos bij guerrillabewegingen in Latijns-Amerika. In tegenstelling met wat de westerse intellectuelen in die tijd geloofden, waren dat geen spontane opstanden van sinds mensenheugenis onderdrukte boeren, maar de hersenkinderen van lieden met universitaire diploma's, de telgen van een universiteitssysteem dat te snel gegroeid was, sneller dan de plaatselijke economie de afgestudeerden kon opslorpen. Het mooiste voorbeeld was misschien wel de brutaalste beweging van allemaal, Sendero Luminoso of het Lichtend Pad in Peru, niet aangevoerd door een boer maar door een filosofieprofessor die zijn eindverhandeling over Kant geschreven had. Deze beweging (die, als ze gewonnen had, de Rode Khmer koorknapen had doen lijken) werd niet in de velden geboren maar in de onlangs heropende universiteit van Ayacucho. Wij zijn natuurlijk niet in Latijns-Amerika. Maar de kans op scherpere conflicten dan we in vele jaren hebben gezien, wordt voortdurend groter.Home  |  Artikels  |  Citaten