Home  |  Artikels  |  Citaten


Het neoliberale fantoom


Edwin van de Haar, Meervrijheid.nl, 20-10-2012


De term neoliberalisme werd geïntroduceerd door de Duitse econoom Alexander Rüstow. (...) Rüstow zag zijn neoliberalisme als een derde weg tussen kapitalisme en communisme (...) De oorspronkelijke neoliberalen hadden dus een behoorlijk aantal standpunten gemeen met de hedendaagse anti-neoliberalen.

Het huidige gebruik van de term neoliberalisme schiet echter niet alleen feitelijk en geschiedkundig tekort, ook in theoretische zin is het onbruikbaar. Liberalen onderscheiden en identificeren zich in de regel met één van drie liberale hoofdstromingen:
  • libertarisme
  • klassiek-liberalisme
  • sociaal- liberalisme
Het libertarisme is op zijn beurt ook in twee richtingen op te delen:
  • anarcho-kapitalisten: willen helemaal geen staat
  • minarchisten: staan een minimale staat voor die alleen zorgt voor de bescherming van individuele eigendomsrechten via justitie, politie en defensie.

Klassiek-liberalen bepleiten een uitgebreider pakket staatstaken, met onder andere ook een minimaal sociaal zekerheidsnet, milieubescherming, infrastructuur en basisonderwijs.

De sociaal-liberalen staan een nog extensiever pakket voor, omdat zij het als een staatstaak beschouwen om ieder individu gelijke toegang tot ontplooiing te verschaffen, wat om meer collectieve regelingen en verzekeringen vraagt. De bekendste sociaal- liberaal is John Rawls, bekende klassiek-liberale denkers zijn Milton Friedman en Friedrich Hayek, beroemde minarchisten zijn Ayn Rand en Robert Nozick, terwijl Murray Rothbard de meest geprofileerde anarcho-kapitalist is.Home  |  Artikels  |  Citaten