Home  |  Artikels  |  Citaten


Humo's desinformatie over klimaat


Ferdinand Engelbeen, Lezersbrief in Humo, 11-11-2011.


Als desinformatie kan het artikel over klimaatverandering wel tellen.
Toen er een aantal jaren lang vrijwel géén sneeuw viel, gaven de klimaatdeskundigen hun mening dat sneeuw iets van het verleden was door de opwarming van de aarde. Nu dat er een paar jaar wel veel sneeuw valt is het de schuld van de klimaat"verandering". 't Is maar dat je CO2/de mens hoe dan ook de schuld geeft. Maar dat verklaart niet de lagere wintertemperaturen in grote delen van het Noordelijk halfrond, de lagere activiteit van de zon verklaart dat wel (zie het recente artikel in Nature)...

Sinds 2006 is de globale energie van orkanen enorm afgenomen. We zitten nu op het niveau van 30-50 jaar geleden, na een zeer actieve periode, in tegenstelling tot wat Trenberth beweert.
Van Ypersele: drogere zomers: niet veel van gemerkt dit jaar, hoewel er in Europa een lichte trend is naar meer regenval en meer extreme regenval. In de VS is dat niet het geval.

De droogte in Afrika werd een jaar geleden al voorspeld, op basis van natuurlijke klimaatfenomenen: ENSO en PDO. Er werd niet tijdig ingegrepen, omdat alle klimaatmodellen voorspelden dat die streek méér regen zou krijgen... De hittegolven in Rusland en in Texas werden veroorzaakt door een "blokkerend" hogedruk gebied, zoals wij ook in 1976 en 2003 hebben gekend. Niets te maken met global warming. In 1976 was CO2 nauwelijks van belang. Noch in 1930-1940 wanneer de VS de ergste droogtes kende (de beruchte stofstormen). De gemiddelde temperatuur van Texas is 0,0 graden C gestegen sinds 1896... De voedselprijzen worden vooral de hoogte ingejaagd door het planten van nutteloze biobrandstoffen...

Verder stijgt de zeespiegel nu (op basis van lange termijn getijdemetingen) niet sneller dan 50 jaar geleden, was het afsmelten van Groenland in de periode 1935-1950 even snel als nu, is de zeewater en landtemperatuur over de afgelopen 15 jaar nauwelijks veranderd, is de warmte-inhoud van de oceanen niet meer toegenomen over de afgelopen jaren (de "missing heat" van Trenberth) is de "hot spot" in de hogere luchtlagen van de tropen (hét bewijs van het effect van CO2) niet te vinden en zijn de computerprognoses al ver boven de werkelijk gemeten temperaturen. Ondanks de steeds snellere toename van CO2 in de atmosfeer.

Jean-Pascal Van Ypersele

Tot slot: hierbij wil ik ten stelligste protesteren tegen de manipulaties van Van Ypersele, die zijn macht misbruikt om alle oppositie tegen het IPCC in de kiem te smoren. Twee sprekers (Fred Singer en Claes Johnson) werden uitgenodigd door de Europese Ingenieursvereniging SEII voor een lezing in de ULB. Door Van Ypersele werd op basis van laster en eerroof druk uitgeoefend op SEII en ULB om die lezing niet te laten doorgaan (ze ging wel door ten private titel). Dat terwijl Singer de vorige dag zonder problemen in debat kon gaan met het KNMI in Nederland. Als je recht in je schoenen staat, dan ga je het debat aan, omdat je goeie argumenten hebt. Censuur ruikt naar manipulatie en zwakte van argumenten ...Home  |  Artikels  |  Citaten