Home  |  Artikels  |  Citaten


Uraniumvoorraad


Kees le Pair, De crash van de windmolens (PDF), 8-10-2011.


Theoretisch is [...] de Uraanvoorraad eindig. Praktisch gezien is dat niet het geval. Tegen de huidige prijs is de voorraad, indien alle elektriciteit in de wereld van kernsplijting afkomstig zou zijn toereikend voor ~ 70 jaar. Maar tegen 2 x die prijs  waarvoor ook minder toegankelijke voorraden kunnen worden aangesproken zou er voor ~ 600 jaar genoeg zijn en voor 4 x de huidige kosten zelfs voor 6 miljoen jaar. Omdat bij de elektriciteitsproductie uit kernenergie de brandstofprijs nagenoeg verwaarloosbaar is, kan Uraan dus als een onuitputtelijke brandstof worden beschouwd.Home  |  Artikels  |  Citaten