Home  |  Artikels  |  Citaten


Gif bestaat niet


Simon Rozendaal, Elsevier, 05-01-2011.


Een en ander illustreert het falen van zowel de journalistiek als van de middelbare scholen. Om met het laatste te beginnen, bijna iedereen heeft toch een of twee jaar scheikunde op school gehad zou je zeggen. Wat is daar van over gebleven? Je zou verwachten dat sommige basisnoties beklijven. Een van de basisbegrippen van de scheikunde zou moeten zijn dat concentratie een cruciaal begrip is. Of zoals Paracelsus vele eeuwen geleden al zei, gif bestaat niet, pas de concentratie bepaalt of een stof giftig is of niet.

Het wezenlijke van dit concept is dat het duidelijk maakt dat de chemie een kwantitatieve wetenschap is. Giftigheid, kankerverwekkendheid, brandend, bijtend zijn kwalitatieve, vage begrippen. Je hebt er als burger weinig aan als je wilt weten wat de risico’s voor jou zelf zijn. Mijn stelregel is overigens: u hoeft zich geen zorgen te maken, tenzij u in China, Oost-Europa, India, Zuid-Amerika of Afrika woont. Bij ons loopt het allemaal zo’n vaart niet.Home  |  Artikels  |  Citaten