Home  |  Artikels  |  Citaten


Windmolens verminderen CO2-uitstoot niet


Ton Begemann, Eindhovens Dagblad, 19-02-2010


Door twee vooraanstaande Nederlands wetenschappers – C. le Pair en K. de Groot – is zojuist een rapport uitgebracht getiteld 'De brandstofkosten van windenergie; een goed bewaard geheim'. Zij komen tot de volgende conclusie: Elektriciteit uit wind legt beslag op de capaciteit van centrales die in Nederland gestookt worden met fossiele brandstof. Variaties in de wind moeten door elektriciteitcentrales direct opgevangen kunnen worden. Hiervoor moeten inefficiënte open gasturbines gebruikt worden. Hoe groot dat beslag is, en hoeveel extra brandstof het kost, is in het rapport globaal berekend. Dit extra brandstofbeslag moet worden gevoegd bij de brandstof, die bouw en installatie van windmolens met de bijbehorende netinpassingsapparatuur en leidingen vergen. Samengenomen is het twijfelachtig of windelektriciteit brandstof spaart en CO2-uitstoot vermindert. Vermoedelijk is dat niet het geval. Wat overeind blijft, zijn de extra kosten.

De bekende uitspraak dat windmolens niet op wind maar op subsidie draaien krijgt door dit rapport een nieuwe dimensie, namelijk dat het CO2-reductieverhaal helemaal niet vanzelfsprekend is.Home  |  Artikels  |  Citaten