Home  |  Artikels  |  Citaten


Duitse stroomnet onder druk


Handelsblatt, 01-01-2018


In het Noorden windstroom in overvloed, in het Zuiden een tekort: het regionale onevenwicht van de Energiewende zet het Duitse stroomnet onder druk. Netbeheerder Tennet meldt rekordkosten voor noodingrepen.

Duitse stroomnet

Bayreuth/Bonn. De uitbouw van hernieuwbare energie zet het Duitse stroomnet steeds sterker onder druk. De grote netbeheerder Tennet, wiens netgebied in het midden van Duitsland van Schleswig-Holstein tot het zuiden van Beieren reikt, moest daarom in 2017 bijna een miljard euro voor noodingrepen betalen. Dat deelde Tennet maandag mee op basis van voorlopige cijfers.

De kosten voor noodingrepen lagen in 2015 nog beduidend lager met 710 miljoen euro, en in het windarme jaar 2016 met slechts 660 miljoen euro. Deze kosten worden via de zogenaamde nettarieven aan de stroomprijs toegevoegd en komen uiteindelijk bij de verbruiker terecht.

Noodingrepen zijn noodzakelijk wanneer de hoogspannings­leidingen niet in staat zijn om grote hoeveelheden windstroom van het noorden naar het zuiden te brengen. Tijdens stormachtige herfst- of winterdagen moeten in het noorden dan steeds weer gas- en kolencentrales teruggeschakeld, of windparken tegen betaling uitgeschakeld worden, omdat anders meer stroom geproduceerd wordt dan het net aankan. Opdat in het zuiden de lichten niet zouden uitgaan, moeten daar tegelijkertijd de conventionele elektriciteitscentrales op vol vermogen geschakeld worden.

"Het net staat nog steeds onder extreme druk vanwege de sterke expansie van hernieuwbare energie. We hebben dringend een Energiewende-net nodig, dat wil zeggen de netuitbreidingsprojecten die al door de wetgever zijn vastgelegd," eiste Tennet-bestuurslid Lex Hartmann. "Tot die tijd zijn netwerkknel­punten, hoge kosten voor consumenten en een steeds onstabieler aanbod de harde realiteit." Tennet heeft ook het grootste aandeel in de Duitse interventiekosten vanwege de grote omvang van zijn netgebied.

Zelfs de voorzitter van de Duitse toezichthouder Bundesnetz­agentur, Jochen Homann, ziet miljarden in kosten voor consumen­ten: "De stabilisatie van het net is complexer geworden en kost ons allemaal veel geld. Deze kosten kunnen alleen verminderen door het aanleggen van grote stroomverbindingen," zei Homann. De voorzitter is niettemin zeker van het aanbod in de tussentijd tot de start van de nieuwe leidingen: "Een waarschuwing voor stroomuit­vallen tot dan zou overdreven zijn."

Tennet bouwt samen met netbeheerder TransnetBW de "slagader van de Energiewende", de stroomverbinding Südlink voor het transport van windstroom van de Noordzee naar Beieren en Baden-Württemberg. Volgens de huidige stand van zaken zou deze tegen 2025 klaar moeten zijn, als rechtszaken de bouw niet tegenhouden. Homann benadrukte dit tijdschema: "Het blijft ons doel om de nieuwe Noord-Zuidverbindingen in 2025 in gebruik te kunnen nemen.

Bron: Stromnetz unter DruckHome  |  Artikels  |  Citaten