Home  |  Artikels  |  Citaten


Alpiq installeert stroomvernietiger


Blick, 19-04-2017


Stroomvernietiger

Het energieconcern Alpiq heeft in het Zwitserse Niedergösgen een installatie in gebruik genomen die voornamelijk zal ingezet worden om grote hoeveelheden elektrische stroom te verbruiken in geval van overproductie. Daarnaast maakt de installatie ook stoom voor een nabijgelegen papierfabriek.

Zonnepanelen en windturbines hebben de onaangename eigenschap dat hun stroomproductie moeilijk te plannen valt. Wisselende bewolking en windsnelheden doen de hoeveelheid stroom plotseling toe- of afnemen. Dat is een probleem voor de stabiliteit van het stroomnet. Oplossingen hiervoor zijn een winstgevende business geworden. Met de constructie van een Power-to-Heat-installatie in Niedergösgen neemt nu ook het elektriciteitsbedrijf Alpiq hieraan deel.

De installatie bestaat uit een ketelhuis met twee elektrische boilers. Die produceren stoom, die in de bestaande stoomleiding tussen de kerncentrale en de papierfabriek gestuwd wordt.

Vreet evenveel stroom als 5000 normale elektrische boilers

Deze stoom is echter een nevenproduct. De hoofdtaak van de installatie is om in korte tijd een zo groot mogelijke hoeveelheid stroom te vernietigen. In feite vreet ze met een totaal vermogen van 22 megawatt evenveel stroom als 5000 normale elektrische boilers.

Met deze zogenaamde "negatieve regelenergie" kunnen stroompieken opgevangen worden. Daarvoor bestaat een markt. De netbeheerder Swissgrid heeft volgens zijn laatste jaarrapport 207,3 miljoen Zwitserse Frank uitgegeven aan zulke regelenergie.

Hoeveel geld Alpiq met de nieuwe installatie verdient maakte het bedrijf niet bekend. De enige financiële verklaring is dat het concern rond zes miljoen Frank geïnvesteerd heeft. Volgens Alpiq gaat het om een baanbrekende faciliteit in Zwitserland. Alpiq is nochtans bij lange niet de enige speler in deze markt.

Volgens energieadviesbureau Enerprice wordt negatieve regelenergie ook aangeboden door koelopslagplaatsen, waterkrachtcentrales en grote stroomverbruikers zoals bijvoorbeeld bakkerijen. Daarbij is het doel om het stroomoverschot zo goedkoop mogelijk te vernietigen, zegt Andreas Tresch van Enerprice. Dat is ook de reden waarom de schijnbaar veel zinvollere oplossing van energieopslag niet gebruikt wordt. "Die oplossing zou veel duurder zijn," zegt hij.

Bron: Alpiq installiert StromvernichterHome  |  Artikels  |  Citaten