Home  |  Artikels  |  Citaten


Hoe de islam gaandeweg landen overneemt


blog.godreports.com - Mark Ellis - 23-09-2015


Peter Hammond
Peter Hammond

In zijn boek Slavernij, Terrorisme en Islam toont dr. Peter Hammond aan hoe moslims geleidelijk hun aanwezigheid in verschillende landen ontwikkelen en, naarmate hun aantal toeneemt, steeds assertiever en aggressiever worden in het toepassen van de sharia.

"Islam is een religie noch een cultus. In zijn meest volledige vorm is het een complete, totale, alles omvattende levenswijze," noteert dr. Hammond in zijn boek. "De islam heeft religieuze, juridische, politieke, economische, sociale en militaire componenten. De religieuze component is een rookgordijn voor de andere componenten.

Hun overname van een land, wat dr. Hammond "islamisering" noemt, begint wanneer de moslimbevolking een kritische massa bereikt, en ze om verschillende redenen begint te agiteren.

Open, vrije, democratische samenlevingen zijn bijzonder kwetsbaar. "Wanneer politiek correcte, tolerante, multiculturele samenlevingen de eisen voor islamitische religieuze privileges inwilligen, glipt een deel van de andere componenten mee," merkt hij op.

Volgens dr. Hammond werkt dit als volgt:

Wanneer de moslimbevolking in een land onder de 2% blijft, zal ze voornamelijk gezien worden als een vredelievende minderheid en niet als een bedreiging voor andere burgers. Dit is de huidige situatie in:
 • Verenigde Staten - 0,6% moslims
 • AustraliŽ - 1,5% moslims
 • Canada - 1,9% moslims
 • China - 1,8% moslims
 • ItaliŽ - 1,5% moslims
 • Noorwegen - 1,8% moslims

Als de moslimbevolking 2 tot 5% bereikt, begint men te recruteren uit ethnische minderheden en ontevreden groepen, in gevangenissen en straatbendes. Dit gebeurt in:
 • Denemarken - 2% moslims
 • Duitsland - 3,7% moslims
 • Verenigd Koninkrijk - 2,7% moslims
 • Spanje - 4% moslims
 • Thailand - 4,6% moslims

Vanaf 5% oefenen moslims een buitensporige invloed uit in verhouding tot hun percentage van de bevolking," schrijft dr. Hammond. "Zo zullen zij bijvoorbeeld aandringen op de invoering van halal voedsel" en zullen zij de druk verhogen op supermarktketens om halal voedsel in de rekken te leggen - en ze bedreigen wanneer ze dit niet doen. Dit gebeurt in:
 • Frankrijk - 8% moslims
 • Philippijnen - 5% moslims
 • Zweden - 5% moslims
 • Zwitserland - 4,3% moslims
 • Nederland - 5,5% moslims
 • Trinidad & Tobago - 5,8% moslims

Weldra beginnen ze druk uit te oefenen om de sharia toe te laten binnen hun gemeenschappen (die soms getto's zijn).

islam will dominate

"Wanneer moslims 10% van de bevolking naderen, hebben ze de neiging om meer buiten de wet te treden als een klacht tegen hun omstandigheden," zegt dr. Hammond. "In Parijs zien we al autoverbrandingen. Elke actie gericht tegen moslims beledigt de islam, en resulteert in opstanden en bedreigingen, zoals in Amsterdam, met protest tegen Mohammed-cartoons en films over de islam." Deze spanningen worden regelmatig gezien in:
 • Gyana - 10% moslims
 • India - 13,4% moslims
 • Israel - 16% moslims
 • Kenia - 10% moslims
 • Rusland - 15% moslims

Het geweld neemt toe wanneer de moslimbevolking 20% bereikt. Dan kunnen "naties zich verwachten aan rellen, jihadistische militiegroepen, sporadische moorden en het in brand steken van christelijke kerken en joodse synagogen," zoals in:
 • EthiopiŽ - 32,8% moslims

"Bij 40% ervaren landen uitgebreide slachtingen, chronische terroristische aanslagen en onophoudende oorlogvoering door milities," zoals in:
 • BosniŽ - 40% moslims
 • Tsjaad - 53,1% moslims
 • Libanon - 59,7% moslims

Vanaf 60% neemt de vervolging van niet-gelovige "kafirs" aanzienlijk toe, met inbegrip van sporadische ethnische zuivering (genocide), het gebruik van de sharia als wapen, en djizja, een belasting voor ongelovigen, zoals in:
 • AlbaniŽ - 70% moslims
 • MaleisiŽ - 60,4% moslims
 • Qatar - 77,5% moslims
 • Sudan - 70% moslims

Vanaf 80% mag men zich verwachten aan dagelijkse intimidatie en gewelddadige jihad, een deel door de overheid uitgevoerde etnische zuiveringen terwijl deze landen "ongelovigen" verbannen en oprukken naar 100% moslims. Dit werd tot op zekere hoogte ervaren in:
 • Bangladesh - 83% moslims
 • Egypte - 90% moslims
 • Gaza - 98,7% moslims
 • IndonesiŽ - 86,1% moslims
 • Iran - 98% moslims
 • Irak - 97% moslims
 • JordaniŽ - 92% moslims
 • Marokko - 98,7% moslims
 • Pakistan - 97% moslims
 • Palestina - 99% moslims
 • SyriŽ - 90% moslims
 • Tadzjikistan - 90% moslims
 • Turkije - 99,8% moslims
 • Verenigde Arabische Emiraten - 96% moslims

Een 100% islamitische samenleving zal theoretisch haar versie van vrede inluiden - de vrede van Dar-es-Salaam - het islamitische Huis van Vrede. "Hier hoort er vrede te zijn omdat iedereen moslim is, de madrassas zijn de enige scholen en de Koran is de enige waarheid," zoals in:
 • Afghanistan - 100% moslims
 • Saudi-ArabiŽ - 100% moslims
 • SomaliŽ - 100% moslims
 • Jemen - 100% moslims

Dr. Hammond stelt vast dat dit islamitische ideaal zelden gerealiseerd wordt. "Helaas wordt de vrede nooit tot stand gebracht, aangezien de meest radicale moslims in deze landen haat verspreiden, anderen intimideren, en om uiteenlopende redenen hun bloeddorst stillen met het doden van minder radicale moslims."

"Het is belangrijk om in te zien dat in sommige landen met een moslimbevolking ver onder de 100%, zoals Frankrijk, de moslims als minderheidsgroep in getto's leven met 100% moslims, waar ze volgens de sharia leven," zegt hij.

Dr. Hammond is ook bezorgd over de demografische ontwikkelingen. "De huidige 1,5 miljard moslims vertegenwoordigen 22% van de wereldbevolking," merkt hij op. "Hun geboortecijfers overtreffen ruimschoots deze van christenen, hindoes, boeddhisten, joden, en alle andere gelovigen. Tegen het einde van deze eeuw zal meer dan 50% van de wereldbevolking moslim zijn."

Bron: How Islam progressively takes over countriesHome  |  Artikels  |  Citaten