Home  |  Artikels  |  Citaten


Onderwijsvakbonden: "Werk niet te hard!"


John Stossel, 1 april 2010


Jaime Escalante

Jaime Escalante - de wiskundeleraar die bekend werd met het aanleren van wiskundige analyse aan de armste kinderen in een slecht presterende school in Los Angeles - is deze week gestorven op 78-jarige leeftijd. Zijn verhaal toont niet alleen aan wat kan bereikt worden door goeie leraars, maar ook wat voor schade vakbonden kunnen aanrichten.

Escalante kreeg nationale aandacht toen 14 van zijn 15 leerlingen aan de laag gerang­schikte Garfield High School in Los Angeles slaagden voor het Advanced Placement Calculusexamen. Tegen 1987 slaagden 73 studenten van de school voor dit examen - op zes scholen na, meer dan alle scholen van het land. In 1988 kwam een film genaamd "Stand and Deliver" uit over zijn succes, waarna Escalante een icoon werd voor het be­wijs dat zelfs de minst bevoorrechte kinderen complexe onderwerpen kunnen aanleren als ze de juiste instructies krijgen.

Ik zou denken dat gelijk welk redelijk onderwijssysteem dhr. Escalante zou belonen. Maar we hebben het hier over een school die onderworpen is aan vakbondsregels. Of zoals Reason Magazine het een aantal jaar geleden schreef:
Een assistent-schoolhoofd dreigde ermee hem te ontslaan, omdat hij 's morgens te vroeg toekwam (had een conciërge geklaagd), studenten te lang in de klas hield, en fondsen had verzameld zonder toestemming.

Kan u zich voorstellen dat een privéschool zo zou handelen? Helaas wordt het verhaal nog erger.

Nadat Stand and Deliver was uitgekomen werd Escalante van de ene op de andere dag beroemd... Deze aandacht deed gevoelens van afgunst ontstaan. In zijn laat­ste jaren in Garfield ontving Escalante zelfs bedreigingen en scheldbrieven. In 1990 verloor hij het voorzitterschap van de afdeling wiskunde, de functie die hem in staat had gesteld leerlingen vanaf de 9th grade te onderwijzen zodat ze de juiste voorbereiding kregen voor zijn analysecursus.

Maar Escalante bleef doorgaan met onderwijzen, soms met klassen van 50 leerlingen of meer.

Wiskundige analyse werd zo populair in Garfield dat klassen groeiden tot boven het plafond van 35 leerlingen dat vastgelegd was in het vakbondscontract. Escalante zou de klassen liever onder dit plafond gehouden hebben indien hij dit had kunnen doen zonder het afwijzen van geïnteresseerde studenten of het gebruik van leraars die niet voldeden aan zijn hoge eisen. Geen van beiden was mogelijk en de leraars van de vakbond maakten hun beklag over de grote klassen in Garfield. Omdat hij weigerde compromissen te sluiten, verliet Escalante de school.

De schoolfunctionarissen kenden geen berouw. Een van hen zei:

We deden het goed voor het vertrek van dhr. Escalante, en we doen het goed na zijn vertrek.

Het resultaat? Tijdens de daaropvolgende vijf jaar daalde het aantal leerlingen dat slaag­de voor het AP Calculusexamen van 85 per jaar naar 11.

Het is onmogelijk om alle innovaties op te sommen die door de vakbonden zijn vernie­tigd. Maar vakbonden zijn duidelijk een van de oorzaken waarom Amerikaanse studen­ten het zo slecht doen bij internationale testen, ook al spenderen de VS meer aan onder­wijs dan andere landen.

Bron: Teachers Unions: Don't Work Too Hard!Home  |  Artikels  |  Citaten