Home  |  Artikels  |  Citaten


Groene hypocrisie


Johan Branders, 3 mei 2008


Nu er wereldwijd protesten uitbreken tegen de hoge voedselprijzen sijpelt stilaan de ongemakkelijke waarheid over biobrandstoffen door tot de media. Waar ze gisteren nog de lof zongen van biodiesel zijn ze nu plotseling wakker geschud door protesterende derdewereldconsumenten en wetenschappelijke studies die de volledige levenscyclus van het goedje in rekening brengen.

Eten of tanken?

Ook de Groenen hebben het gesnapt en gaan frontaal in de aanval tegen biobrandstoffen. Peter Tom Jones, bij de laatste verkiezingen 2de kandidaat op de senaatslijst van Groen!, zei deze week tijdens een lezing dat biobrandstoffen van de eerste generatie een misdaad tegen de mensheid zijn.
Eind vorig jaar lanceerde Groen! de campagne "Eten of tanken?" De bijhorende folder stelt dat we dringend iets moeten doen aan onze olieverslaving, omdat we daardoor bijdragen aan het broeikaseffect. Vervolgens staat er:

De regering tracht ons wijs te maken dat er een makkelijke oplossing is. "Bio"brandstoffen : biodiesel als vervanger voor gewone diesel en bioethanol als vervanger voor benzine. Europa neemt daarbij het voortouw. Volgens een Europese richtlijn moet elke diesel- en benzinepomp in ons land minstens 5,75% biobrandstof bevatten tegen 2010 en 10% tegen 2020.

De regering tracht ons dus wijs te maken dat biobrandstof een makkelijke oplossing is. Maar wie heeft dat de regering wijsgemaakt? Wie heeft de regering aangespoord om "groene" brandstoffen te promoten? Het antwoord op die vraag hoeft niet ver gezocht te worden. Het zijn de Groenen zélf, zoals ondermeer blijkt uit volgende persmededelingen:

  • 12 maart 2003: Europees Parlement wil geen belastingvermindering voor biobrandstoffen.
    In dit bericht klagen de Groenen over de vele amendementen die de Europese richtlijn voor biobrandstoffen willen afzwakken. Ze vinden dat hun collega's parlementsleden "iets meer ambitie hadden mogen hebben." Europarlementslid Bart Staes (Groen!) wijst erop dat de aarzeling om een belastingsvermindering toe te staan vooral nadelig is voor de Europese landbouwers: "Nu zullen slechts weinig landbouwers gecharmeerd zijn door de idee over te schakelen van voedingsgewassen op teelten die als grondstof dienen voor biobrandstoffen."
  • 14 oktober 2004: Bart Staes (Groen!) lanceert 'Zespuntenplan voor Groen tanken'.
    Dit persbericht is zeer duidelijk: "Met het zespuntenplan wil Bart Staes de regeringen in dit land aansporen biobrandstoffen te promoten."
  • 8 maart 2005: Belgisch beleid biobrandstoffen hopeloos achterop - Groen! vraagt promotie pure plantaardige olie en bio-LPG.
    Bart Staes dringt nogmaals aan op snellere actie: "De federale maar ook de Vlaamse regering moet dringend naar de hoogste versnelling schakelen om het beleid inzake biobrandstoffen uit te werken."

Als de Groenen vandaag zeggen dat biobrandstoffen een misdaad tegen de mensheid zijn, dan hebben zij zelf die misdaad helpen promoten. Zij hebben met hun klimaatalarmisme de landbouwlobby een argument in handen gespeeld om via een omweg de dalende landbouwsubsidies te recupereren. Politici, vooral in de VS en Europa, zagen een mooie kans om zich een groen imago aan te meten en het hek was van de dam.

Buigen de Groenen nu diep in het stof om zich te bezinnen over hun misdaden? Nee, ze geven het kind een andere naam: biobrandstoffen van de eerste generatie heten nu agrobrandstoffen. De boeren die "gecharmeerd" werden tot overschakeling op de zo bejubelde energiegewassen, zijn nu ineens vervuilers die het milieu verpesten met "veel kunstmest" en "veel pesticiden".

Maar erger nog dan deze hemeltergende hypocrisie is dat de ecologisten niets geleerd hebben uit dit fiasco. Als een kip zonder kop blijven ze Kyoto steunen en pleiten ze voor de tweede generatie biobrandstoffen (uit algen en cellulose), waarvan nu al geweten is dat de gevolgen nog rampzaliger zullen zijn. Als dit binnen een aantal jaren aan het licht komt dan verneemt u het wel in de folder "Eten of tanken? - deel II". Daarin zal ongetwijfeld te lezen staan dat de regering ons iets heeft wijsgemaakt en dat we dringend moeten overschakelen op biobrandstoffen van de derde generatie.
Home  |  Artikels  |  Citaten