Home  |  Artikels  |  Citaten


Meer klimaatopwarmingsonzin


Paul Reiter en Roger Bate, The Wall Street Journal, 10 april 2008


Vandaag zal het Senaatscomitť voor Gezondheid, Onderwijs, Arbeid en Pensioenen een hoorzitting houden over de gevolgen van de klimaatverandering voor de gezondheid van de mens. Malaria zal bovenaan het lijstje staan, net als onwetendheid en desinformatie.

De hoofdgetuige is Dr. Jonathan Patz van de universiteit van Wisconsin, Madison. Hij heeft gesuggereerd dat de energiepolitiek van de VS verantwoordelijk kan zijn voor het "indirect exporteren van ziektes naar andere delen van de wereld." Dr. Patz, de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en anderen beweren dat de klimaatopwarming momenteel ziektes aan het verspreiden is en de oorzaak kan zijn van 160.000 doden per jaar.

In 2007, bijvoorbeeld, wees de WGO op de stijgende temperaturen bij een uitbraak van een door muggen overgedragen virus, Chikungunya, in ItaliŽ. Maar de WGO zat ernaast met haar diagnose. Modern transport, niet klimaatverandering, was de oorzaak van de uitbraak.

In dit geval was de overdrager van de ziekte, of de vector, de Aziatische Tijgermug. Ze is afkomstig uit AziŽ, maar wereldwijd geŽxporteerd door verschepingen van gebruikte banden. De mug is nu overvloedig aanwezig in delen van de VS en in 12 Europese landen. In steden plant ze zich voort in stilstaand water, zoals in schalen van bloempotten, watervaten, verstopte goten, enzovoort. Het virus werd naar ItaliŽ gebracht door een besmette IndiŽr op een vlucht vanuit Delhi, waar op dat moment een epidemie van de ziekte woedde.

Dus de werkelijke technologische schuldige was in dit geval het straalvliegtuig. Het was onverantwoord van de WGO om op dat moment te verklaren: "ook al is het niet mogelijk om te bepalen of de uitbraak veroorzaakt is door de klimaatverande­ring ..., de omstandigheden in ItaliŽ zijn nu geschikt voor de Tijgermug." En het was absurd van de milieualarmisten om de WGO bij te vallen met apocalyptische verklaringen.

Het zal velen verbazen dat malaria ooit heel gewoon was in het grootste deel van Europa en Noord-Amerika. In delen van Engeland was de mortaliteit van de "koude koorts" vergelijkbaar met die van Zwart Afrika vandaag. William Shakespeare werd geboren tijdens het begin van een uitzonderlijk koude periode die door klimatologen de "kleine ijstijd" wordt genoemd. Toch was hij voldoende op de hoogte van de ravages van de ziekte om ze in acht van zijn stukken te vermelden.

Malaria verdween grotendeels uit West-Europa tijdens de tweede helft van de 19de eeuw. Veranderingen in de landbouw, de leefomstandigheden en een prijsdaling van kinine, een geneesmiddel dat vandaag nog steeds gebruikt wordt, droegen allemaal bij tot het uitroeien van de ziekte. Toch bleef ze in sommige regio's standhouden tot ze werd weggevaagd door het insecticide DDT. Gematigd Nederland werd door de WGO pas malariavrij verklaard in 1970.

Het concept van malaria als "tropische" infectieziekte is onzin. Het is een ziekte van de armen. Alarmisten in de rijkste landen verkondigen dat de toename van malaria in arme landen te wijten is aan de opwarming van het klimaat en dat dit uiteindelijk een verspreiding zal veroorzaken naar gebieden die voorheen "malariavrij" waren. Dit is een onjuiste voorstelling van de feiten en oneerlijk wanneer aangedikt met oppositie tegen het goedkoopste en beste insecticide ter bestrijding van malaria: DDT.

Het is waar dat malaria in alarmerende mate is toegenomen in delen van Afrika en elders in de wereld. Wetenschappers wijten deze toename aan vele factoren zoals de bevolkingstoename, ontbossing, rijstteelt in voorheen onbebouwde afgelegen moerassen, concentratie van populaties rondom deze moerassen en grote aantallen mensen die hun woning ontvlucht zijn wegens onlusten. Andere factoren zijn de evolutie van resistentie van parasieten en muggen tegen geneesmiddelen en insecticiden, en het stopzetten van de muggenverdelging.

Natuurlijk speelt de temperatuur een rol in de verspreiding van door muggen overdraagbare ziekten, en de toekomstige verspreidingsgraad kan beÔnvloed worden door een verdere opwarming van het klimaat. Maar doorheen de geschiedenis werd de verspreiding of het uitroeien van ziektes het meest beÔnvloed door menselijk gedrag (verschuivingen van bevolkingsconcentraties, wijzigingen in landbouwmethodes, enz.) en de levensstandaard. Armoede was en blijft s'werelds grootste doder.

Ernstige wetenschappers mengen zich zelden in publieke twisten. Alarmisten ondervinden daarom zelden weerstand bij het opdissen van simpliciteit in plaats van complexiteit, ideologie in plaats van wetenschappelijke dialoog, en emotie in plaats van rationele inzichten. De alarmisten zullen op Capitol Hill waarschijnlijk de show stelen vandaag. Maar iedereen die oprecht bezorgd is over malaria in arme landen zou er goed aan doen om zijn aandacht te richten op het verbeteren van de menselijke leefomstandigheden, en niet op het weer.


Paul Reiter is directeur van de afdeling Insecten en besmettelijke ziekten van het Institut Pasteur te Parijs. Roger Bate is resident fellow aan het American Enterprise Institute.

Bron: More Global Warming NonsenseHome  |  Artikels  |  Citaten