Home  |  Artikels  |  Citaten


Premier Cru


Johan Branders, 23 november 2006.


premier cru

"Omdat de druiven voor boeren in het Zuiden niet altijd even zoet zijn, kies ik voor fair trade. Want fair trade zet boeren in een betere onderhandelingspositie."

Met deze slogan ondersteunt Guy Verhofstadt de eindejaarscampagne van Oxfam Fairtrade. De bijhorende affiche zal, samen met die van tien andere bekende koppen, tot eind december regelmatig verschijnen in tal van mediakanalen om de consument warm te maken voor het kopen van fair trade producten.

Wie had dat 15 jaar geleden kunnen denken? Guy Verhofstadt, de man van de Burgermanifesten, op de affiche van een extreemlinkse organisatie die vrije handel en globalisatie als dé oorzaak van armoede beschouwt. Een organisatie ook, die er prat op gaat samen te werken met de communistische dictatuur in Cuba om de "sociale verworvenheden zoveel mogelijk te behouden" en die vindt dat "de alternatieven die Cuba biedt aan de huidige dominante neoliberale privatiseringsgolf wel eens mogen gevaloriseerd worden." Met dit soort marxistische propaganda blijkt onze premier geen problemen te hebben.

Dat was ooit anders en dat lag zeker niet aan een gebrek aan economische kennis. In zijn 2de Burgermanifest schreef Guy Verhofstadt: "Prijzenkontrole of het subsidiëren van bedrijven vervalsen de konkurrentie en benadelen de konsument. Afschaffen dus."

Anderhalf decennium later zegt hij net het omgekeerde: prijzencontrole en subsidiëring - de essentiële kenmerken van fair trade - moeten niet meer afgeschaft worden maar ingevoerd, gesteund, gepromoot, ook al vervalsen ze de concurrentie en benadelen ze de consument.

De wijnen van Oxfam komen, op één na, allemaal uit Chili. In zijn wijnfolder stelt Oxfam dat onder het neoliberale bewind van Pinochet zowat alles geprivatiseerd werd, wat leidde tot "indrukwekkende economische groeicijfers, spectaculaire dalingen van de werkloosheid en de inflatie, mooie overschotten op de begroting." Maar dat alles was volgens Oxfam niet sociaal. Sociaal wordt het pas als men de hele boel collectiviseert naar het voorbeeld van Fidel Castro, want "In Cuba wordt de rijkdom verdeeld over het geheel van de bevolking," aldus Oxfam.

Over de massale overschakeling van de Chileense druivenboeren naar meer winstgevende teelten met een grondige verbetering van hun wijnen is Oxfam evenmin te spreken. "Daar zijn vooral de kleine boeren, met druiven van slechtere kwaliteit, de dupe van," aldus de Oxfam wijnfolder.

En daarom sporen Oxfam en Verhofstadt ons aan om boeren met heimwee naar het collectivisme van Allende een betere onderhandelingspositie te geven. Zij zeggen: koop niet op de vrije markt waar kwaliteitswijnen aangeboden worden aan een eerlijke prijs, maar koop bij Oxfam Fairtrade waar Cuba-bewonderaars het surplus bepalen dat u moet afdokken om de concurrentie te vervalsen.

Als dat niet cru is van de premier, dan weet ik het niet.Home  |  Artikels  |  Citaten